เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุคนธ์ สินธพานนท์
 ชื่อเรื่อง 
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / สุคนธ์ สินธพานนท์
 ISBN  978-616-45-5908-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2561
 เลขเรียก LC  LB1025.3 ส748น 2561
 เลขหมู่  LB1025.3 ส748น 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  256 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: ตอนที่ 1 ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม
-- ตอนที่ 2 นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
-- ตอนที่ 3 นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
-- ตอนที่ 4 นวัตกรรมประเภทวิธีสอน/รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอน
 หัวเรื่อง  นวัตกรรมทางการศึกษา
 หัวเรื่อง  การสอน
 หัวเรื่อง  สื่อการสอน
 เชื่อมโยง*  นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21(10049152).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1025.3 ส748น 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049152
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1025.3 ส748น 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049153
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1025.3 ส748น 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049154
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สุคนธ์ สินธพานนท์]

    หัวเรื่อง [นวัตกรรมทางการศึกษา]
    หัวเรื่อง [การสอน]
    หัวเรื่อง [สื่อการสอน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: นวัตกรรมการเรียน..
Bib 13399136331

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM