เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
 ISBN  978-616-46-8994-7
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561
 เลขเรียก NLM  WY141 พ718ก 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 4
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฉ, 589 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 สุขภาพการเจ็บป่วยของวัยแรงงานและงานอาชีวอนามัย
--บทที่ 2 พยาบาลอาชีวอนามัยกับการดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน
-- บทที่ 3โรคจากการประกอบอาชีพ การป้องกันและควบคุม
-- บทที่ 4 สิ่งก่ออันตรายแก่สุขภาพของผู้ใช้แรงงาน
-- บทที่ 5 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
-- บทที่ 6 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ :ลักษณะท่าทางและวิถีการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพ
-- บทที่ 7 การจัดการอุบัติเหตุในงานและการบาดเจ็บจากการทำงาน
-- บทที่ 8 คุณภาพของบริการสุขภาพในสถานประกอบการ
-- บทที่ 9 พยาบาลอาชีวอนามัยกับการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน
-- บทที่ 10 การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขภาพสำหรับผู้ใช้แรงงาน
-- บทที่ 11 การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการของพยาบาลอาชีวอนามัย --บทที่ 12 ประเด็นปัญหาและสิ่งท้าทายในอนาคตของงพยาบาลอาชีวอนามัย
 หัวเรื่อง  Industrial hygiene
 หัวเรื่อง  อาชีวอนามัย, การบริการ
 หัวเรื่อง  อาชีวอนามัย
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอุตสาหกรรม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลอาชีวอนามัย แนวคิดและการปฏิบัติ (10049199)0001.pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY141 พ718ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049199
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 พ718ก 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049200
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 พ718ก 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049201
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 9 มีนาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 พ718ก 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10049202
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 พ718ก 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10049203
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ]

    หัวเรื่อง [Industrial hygiene]
    หัวเรื่อง [อาชีวอนามัย, การบริการ]
    หัวเรื่อง [อาชีวอนามัย]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลอุตสาหกรรม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอาชีวอน..
Bib 13399136341

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM