เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย / บรรณาธิการ, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ...[และคนอื่นๆ]
 ISBN  978-616-82-1200-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2561
 เลขเรียก NLM  WT100 ต367 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  1,006 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ระบาดวิทยาของผู้สูงวัยในประเทศไทย
-- บทที่ 2 พันธุศาสตร์ในเวชศาสตร์สูงวัย
-- บทที่ 3 การสูงอายุ ความบกพร่องสะสมในร่างกายและภาวะเปราะบาง
-- บทที่ 4 ภาวะการรู้คิดในวัยผู้สูงอายุ
-- บทที่ 5 ความเสื่อมของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะคุ้มกันบกพร่องในผู้สูงอายุ
-- บทที่ 6 แนวความคิดและหลักการดูแลผู้สูงวัย
-- บทที่ 7 การวิเคราะห์ผู้สูงอายุแบบหลายมิติ
-- บทที่ 8 การรักษาสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาในผู้สูงวัย
-- บทที่ 9 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
-- บทที่ 10 การประเมินทางกาย-ใจ-จิตวิญญาณ-สังคมอย่างเป็นบูรณาการต่อผู้ป่วยสูงอายุเพื่อวางแผนการรักษาอย่างเป็นองค์รวม : บทบาทนักสังคมสงเคราะห์
-- บทที่ 11 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในผู้สูงวัย -- บทที่ 12 การดูแลผู้ป่วยสูงอายุในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน -- บทที่ 13 การบาดเจ็บในผู้สูงอายุ -- บทที่ 14 การดูแลผู้สูงวัยก่อนการผ่าตัด -- บทที่ 15 การดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาล -- บทที่ 16 การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย -- บทที่ 17 การดูแลประคับประคองในผู้สูงวัย -- บทที่ 18 การล้มในผู้สูงอายุ -- บทที่ 19 การเปลี่ยนแปลงด้านการกลืนในผู้สูงอายุ -- บทที่ 20 ต่อมลูกหมากโตในผู้สูงวัย -- บทที่ 21 อาการหลงลืมและภาวะสมองเสื่อม -- บทที่ 22 ความผิดปกติของปริมาณและคุณภาพของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยสูงอายุ -- บทที่ 23 ปัญหาการนอนในผู้สูงอายุ -- บทที่ 24 โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ -- บทที่ 25 การจัดการความปวดในผู้สูงอายุ -- บทที่ 26 ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ -- บทที่ 27 การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ -- บทที่ 28 การใช้ยารักษาภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ -- บทที่ 29 แผลกดทับในผู้สูงอายุ -- บทที่ 30 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาของหลอดเลือดแดงและการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 31 โรคปอดในผู้สูงอายุ
-- บทที่ 32 ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
-- บทที่ 33 โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ
-- บทที่ 34 โรคพาร์กินสันและภาวะเคลื่อนไหวผิดปกติในผู้สูงวัย
-- บทที่ 35 ปัญหาการทรงตัวในผู้สูงอายุ
-- บทที่ 36 โรคข้อในผู้สูงอายุ
-- บทที่ 37 ปัญหากระดูกในผู้สูงอายุที่มีภาวะไตเสื่อม
-- บทที่ 38 ปัญหาระบบไตในผู้สูงอายุ
-- บทที่ 39 การเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อในผู้สูงอายุ
-- บทที่ 40 สุขภาพสตรีวัยทอง
-- บทที่ 41 มะเร็งต่อมลูกหมาก -- บทที่ 42 การดูแลรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยสูงอายุ -- บทที่ 43 การเปลี่ยนแปลงของกระจกตาและโรคกระจกตาเสื่อมในผู้สูงอายุ -- บทที่ 44 ต้อกระจกในผู้สูงวัย -- บทที่ 45 โรคของเปลือกตาในผู้สูงวัย -- บทที่ 46 โรคจอประสาทตาในผู้สูงวัย -- บทที่ 47 โรคต้อหินในผู้สูงอายุ -- บทที่ 48 ปัญหาสายตาการมองเห็นในผู้สูงวัย -- บทที่ 49 หูตึงในผู้สูงอายุหรือการเสื่อมการได้ยินจากวัย -- บทที่ 50 โรคจิตในผู้สูงอายุ -- บทที่ 51 ปัญหาผิวหนังในผู้สูงอายุ -- บทที่ 52 ภาวะซีดในผู้สูงอายุ -- บทที่ 53 การสร้างเสริมสุขภาพจากพุทธภาษิต -- บทที่ 54 การจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน -- บทที่ 55 ดนตรีกับผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  เวชศาสตร์วัยชรา
 ผู้แต่งร่วม  เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  พรทิพย์ ควรคิด, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สมบัติ ตรีประเสริฐสุข, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ภรเอก มนัสวานิช, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สภากาชาดไทย. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
 เชื่อมโยง*  ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย (10049216).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WT100 ต367 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049216
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT100 ต367 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049217
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT100 ต367 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049218
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เวชศาสตร์วัยชรา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำราเวชศาสตร์ผู้..
Bib 13399136343

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM