เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ตำราจักษุวิทยา : สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) / ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ISBN  978-616-40-7298-5
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 เลขเรียก NLM  WW100 ต367 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  632 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานของดวงตา
-- บทที่ 2 อาการและอาการแสดงของโรคทางจักษุวิทยา
-- บทที่ 3 เครื่องมือพื้นฐานเพื่อการตรวจร่างกายทางจักษุวิทยา
-- บทที่ 4 หัตถการพื้นฐานทางจักษุวิทยา
-- บทที่ 5 กลุ่มยาที่ใช้ทางจักษุวิทยา
-- บทที่ 6 หลักการและการใช้งานทางคลินิกของแสงเลเซอร์ทางจักษุวิทยา
-- บทที่ 7 ภาวะฉุกเฉินด้านโรคตา
-- บทที่ 8 โรคของกล้ามเนื้อเยื่อรอบดวงตาและระบบทางเดินน้ำตา
-- บทที่ 9 ตาโปน
-- บทที่ 10 การหักเหของแสงและภาวะสายตาผิดปกติ
-- บทที่ 11 การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกตื -- บทที่ 12 โรคของกระจกตาและตาขาว -- บทที่ 13 ตาแห้ง -- บทที่ 14 จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ -- บทที่ 15 โรคของแก้วตา -- บทที่ 16 โรคต้อหิน -- บทที่ 17 โรคทางจอตาที่พบบ่อย -- บทที่ 18 โรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตาที่พบบ่อยในเด็ก -- บทที่ 19 พัฒนาการด้านการมองเห็นในเด็กและโรคตาในเด็กที่พบบ่อย -- บทที่ 20 ภาวะตาเหล่และโรคสายตาขี้เกียจ -- บทที่ 21 จักษุประสาทพื้นฐาน -- บทที่ 22 วิถีประสาทสมองที่ควบคุมการกลอกตาและโรคที่พบบ่อย -- บทที่ 23 การป้องกันภาวะผิดปกติทางตา -- บทที่ 24 การฟื้นฟูสมรรถภาพภาวะสายตาเลือนรางขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีช่วยการเห็น -- บทที่ 25 ภาวะข้างเคียงทางตาจากยา
 หัวเรื่อง  Ophthalmology
 หัวเรื่อง  Eye Diseases
 หัวเรื่อง  จักษุวิทยา
 หัวเรื่อง  ตา, โรค
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจักษุวิทยา
 เชื่อมโยง*  ตำราจักษุวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) (10049266).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WW100 ต367 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049262
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WW100 ต367 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049263
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WW100 ต367 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049264
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WW100 ต367 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10049265
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WW100 ต367 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10049266
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Ophthalmology]
    หัวเรื่อง [Eye Diseases]
    หัวเรื่อง [จักษุวิทยา]
    หัวเรื่อง [ตา, โรค]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำราจักษุวิทยา ..
Bib 13399136356

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM