เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อมรรักษ์ สวนชูผล
 ชื่อเรื่อง 
การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ / อมรรักษ์ สวนชูผล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  0
 ISBN  978-616-08-3251-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
 เลขเรียก NLM  WT31 อ285ก 2561
 ลักษณะทางกายภาพ  184 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
-- บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
-- บทที่ 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
-- บทที่ 4 การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
-- บทที่ 5 การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
-- บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
-- บทที่ 7 ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
-- บทที่ 8 จรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต
 หัวเรื่อง  บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  การจัดการธุรกิจ
 เชื่อมโยง*  การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ (10049299).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WT31 อ285ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049299
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT31 อ285ก 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049300
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT31 อ285ก 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049301
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ]
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุ]
    หัวเรื่อง [การจัดการธุรกิจ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การจัดการธุรกิจก..
Bib 13399136367

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM