เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
Update in infectious diseases 2019 / สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ: ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ ...[และคนอื่น ๆ]
 ISBN  978-616-91-6258-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : เบสท์ กราฟฟิค อินเตอร์พริ้นท์, 2562
 เลขเรียก NLM  WC100 U66 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งแรก
 ลักษณะทางกายภาพ  A-I, 438 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: การใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม
-- ยาต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ในประเทศไทย
-- ยาต้านเชื้อราชนิดใหม่
--การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผล
--การส่งตรวจและการแปลผลตรวจทางจุลชีววิทยาที่เป็นปัญหาในเวชปฏิบัติ
--โรคหนอนพยาธิที่ถูกละเลย
--แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลต่ำในปัจจุบัน
-- ภาวะไข้เฉียบพลัน
--โรคติดเชื้อกับการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการ
-- โรคติดเชื้อเขตร้อน
--การรักษาโรคติดเชื้อราสายที่พบบ่อย --การรักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วม -- การรักษาโรคติดเชื้อ Mycobacterium -- การติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาต้านจุลชีพ --การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นเรื่องของทุกคน --โรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่พบบ่อยในประเทศไทย --การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี -- แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -- การติดเชื้อในข้อเทียม
 หัวเรื่อง  โรคติดต่อ--การวินิจฉัย
 หัวเรื่อง  โรคติดต่อ--การรักษา
 หัวเรื่อง  โรคติดต่อ--การรักษาด้วยยา
 หัวเรื่อง  โรคติดต่อ--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  ปฏิชีวนะ
 หัวเรื่อง  สารต้านการติดเชื้อ
 หัวเรื่อง  สารต้านเชื้อรา
 หัวเรื่อง  สารต้านแบคทีเรีย
 ผู้แต่งร่วม  ภิรุญ มุตสิกพันธุ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ปรีชา มนทกานติกุล
 ผู้แต่งร่วม  วลัยพร วังจินดา
 ผู้แต่งร่วม  พรพรรณ กู้มานะชัย
 ผู้แต่งร่วม  อนุภพ จิตต์เมือง
 ผู้แต่งร่วม  ญสิกาญจน์ อังคเศกวินัย
 ผู้แต่งร่วม  เมธี ชยะกุลคีรี
 ผู้แต่งร่วม  กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
 ผู้แต่งร่วม  รุจิภาส สิริจตุภัทร
 ผู้แต่งร่วม  จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์
 ผู้แต่งร่วม  ธันดร งามประเสริฐชัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชกรรม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน. ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
 เชื่อมโยง*  Update in infectious diseases 2019 (10049307).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WC100 U66 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049307
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WC100 U66 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049308
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WC100 U66 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10049309
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ปฏิชีวนะ]
    หัวเรื่อง [สารต้านการติดเชื้อ]
    หัวเรื่อง [สารต้านเชื้อรา]
    หัวเรื่อง [สารต้านแบคทีเรีย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Update in infect..
Bib 13399136369

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM