ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
สุณิสา สำเร็จดี
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
สุณิสา สำเร็จดี เมื่อ26/เมษายน/2563
บทที่ 1 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 2 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ทารกมีความพิการหรือเสียชีวิต
บทที่ 3 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์
บทที่ 4 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
บทที่ 5 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะตกเลือดในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 7 การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด
บทที่ 8 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด
บทที่ 9 การพยาบาลสตรีที่ได้รับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด
บทที่ 10 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถการ
บทที่ 11 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด

หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ, บังอร ศุภวิทิตพัฒนา และปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
 ISBN  978-616-39-8432-6
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
 เลขเรียก NLM  WY157 ก492บ 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  489 หน้า: ภาพประกอบ ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: บังอร ศุภวิทิตพัฒนา และปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี (บรรณาธิการ). (2562). การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์
-- บทที่ 2 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ทารกมีความพิการหรือเสียชีวิต
-- บทที่ 3 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์
-- บทที่ 4 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
 หมายเหตุ  บทที่ 5 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
-- บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะตกเลือดในระยะตั้งครรภ์
-- บทที่ 7 การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด
-- บทที่ 8 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด
-- บทที่ 9 การพยาบาลสตรีที่ได้รับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด
-- บทที่ 10 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถการ
-- บทที่ 11 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด
 หัวเรื่อง  การคลอด
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง  สตรีมีครรภ์ --ภาวะแทรกซ้อน --การพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน (10049735).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY157 ก492บ 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049735
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049736
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10049737
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10049738
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10049739
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.6 
  Barcode: 10049740
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.7 
  Barcode: 10049741
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.8 
  Barcode: 10049742
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.9 
  Barcode: 10049743
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 ตุลาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.10 
  Barcode: 10049744
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 ตุลาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.11 
  Barcode: 10049745
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ก492บ 2562 ฉ.12 
  Barcode: 10049746
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 31 กันยายน 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การคลอด]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลและการผ..
Bib 13399137130

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM