ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
สุณิสา สำเร็จดี
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
สุณิสา สำเร็จดี เมื่อ26/เมษายน/2563
บทที่ 1 การพยาบาล
บทที่ 2 การดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย
บทที่ 3 การพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
บทที่ 4 สัญญาณชีพและการพยาบาลผู้ที่มีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง
บทที่ 5 การพยาบาลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค
บทที่ 6 การพยาบาลเพื่อสนองความต้องการอากาศหายใจ
บทที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับประทานอาหาร
บทที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล
บทที่ 9 การบริหารยา
บทที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ
บทที่ 11 การพยาบาลเพื่อตอบสนองด้านการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายและความปลอดภัย
บทที่ 12 การรับใหม่ การส่งต่อและการจำหน่าย
บทที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้าย

หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
หลักการและเทคนิคการพยาบาล = Principles and techniques in nursing / บรรณาธิการโดย สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา มธุสร ปลาโพธิ์ และ ต้องตา ขันธวิธิ.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Other title: Principles and techniques in nursing
 ISBN  978-974-63-0189-3
 พิมพ์ลักษณ์  นครราชสีมา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2562
 เลขเรียก NLM  WY100 ห464 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  346 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา มธุสร ปลาโพธิ์ และ ต้องตา ขันธวิธิ. (บรรณาธิการ). (2562). หลักการและเทคนิคการพยาบาล. นครราชสีมา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 การพยาบาล
-- บทที่ 2 การดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย
-- บทที่ 3 การพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
-- บทที่ 4 สัญญาณชีพและการพยาบาลผู้ที่มีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง
-- บทที่ 5 การพยาบาลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค
-- บทที่ 6 การพยาบาลเพื่อสนองความต้องการอากาศหายใจ
-- บทที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับประทานอาหาร
-- บทที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล
-- บทที่ 9 การบริหารยา
-- บทที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ
-- บทที่ 11 การพยาบาลเพื่อตอบสนองด้านการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายและความปลอดภัย -- บทที่ 12 การรับใหม่ การส่งต่อและการจำหน่าย -- บทที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้าย
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ทักษะการพยาบาลพื้นฐาน
 หัวเรื่อง  หลักการพยาบาล
 หัวเรื่อง  เทคนิคการพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  มธุสร ปลาโพธิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ต้องตา ขันธวิธิ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. คณะพยาบาลศาสตร์.
 เชื่อมโยง*  หลักการและเทคนิคการพยาบาล (10049931).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY100 ห464 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049931
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049932
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10049933
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10049934
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10049935
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.6 
  Barcode: 10049936
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.7 
  Barcode: 10049937
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 21 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.8 
  Barcode: 10049938
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 17 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.9 
  Barcode: 10049939
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.10 
  Barcode: 10049940
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.11 
  Barcode: 10049941
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 10 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.12 
  Barcode: 10049942
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 17 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [หลักการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [เทคนิคการพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักการและเทคนิค..
Bib 13399137143

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM