ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
สุณิสา สำเร็จดี
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
สุณิสา สำเร็จดี เมื่อ25/เมษายน/2563
บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองที่เกี่ยวข้องกับจิตเภสัชบำบัด
บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชวิทยา
บทที่ 3 กระบวนการพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช
-- ส่วนที่ 2 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช
บทที่ 4 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยารักษาซึมเศร้า
บทที่ 5 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาคงสภาพอารมณ์
บทที่ 6 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยารักษาโรคจิต
บทที่ 7 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยารักษาอาการข้างเคียงต่อระบบประสาท Extrapyramidal
บทที่ 8 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาคล้ายกังวลและยานอนหลับ
-- ส่วนที่ 3 การบูรณาการความรู้สู่การพยาบาล  
บทที่ 9 การบูรณาการความรู้ทางพยาธิสรีรวิทยา จิตเภสัชบำบัดและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องสู่การพยาบาล : กรณีศึกษา

หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  นิตยา ตากวิริยะนันท์
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันท์
 ISBN  978-616-31-4496-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
 เลขเรียก NLM  WY160 น577ก 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขปรับปรุง
 ลักษณะทางกายภาพ  (15), 348 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: นิตยา ตากวิริยะนันท์. (2562). การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช (พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขปรับปรุง). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 หมายเหตุ  Contents: ส่วนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานสำคัญ
-- บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองที่เกี่ยวข้องกับจิตเภสัชบำบัด
-- บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชวิทยา
--บทที่ 3 กระบวนการพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช
-- ส่วนที่ 2 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช
-- บทที่ 4 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยารักษาซึมเศร้า
-- บทที่ 5 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาคงสภาพอารมณ์
-- บทที่ 6 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยารักษาโรคจิต
-- บทที่ 7 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยารักษาอาการข้างเคียงต่อระบบประสาท Extrapyramidal
-- บทที่ 8 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาคล้ายกังวลและยานอนหลับ
-- ส่วนที่ 3 การบูรณาการความรู้สู่การพยาบาล -- บทที่ 9 การบูรณาการความรู้ทางพยาธิสรีรวิทยา จิตเภสัชบำบัดและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องสู่การพยาบาล : กรณีศึกษา
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  จิตเภสัชวิทยา
 หัวเรื่อง  ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช (10049990).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY160 น577ก 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049990
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049991
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10049992
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10049993
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 13 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10049994
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.6 
  Barcode: 10049995
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.7 
  Barcode: 10049996
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.8 
  Barcode: 10049997
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.9 
  Barcode: 10049998
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.10 
  Barcode: 10049999
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.11 
  Barcode: 10050000
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 น577ก 2562 ฉ.12 
  Barcode: 10050001
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [นิตยา ตากวิริยะนันท์]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [จิตเภสัชวิทยา]
    หัวเรื่อง [ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ที่ไ..
Bib 13399137147

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM