ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
แนวคิดและหลักการการพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ ศิวพร อึ้งวัฒนา และกัลยาณี ตันตรานนท์
 ISBN  978-616-39-8466-1
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563
 เลขเรียก NLM  WY106 น927 2563
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  430 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม : ศิวพร อึ้งวัฒนา และกัลยาณี ตันตรานนท์ (บรรณาธิการ). (2563). แนวคิดและหลักการการพยาบาลชุมชน. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 หมายเหตุ  Contents: 1 วิวัฒนาการของการสาธารณสุข และการพยาบาลชุมชน
-- 2. นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
-- 3. ระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพชุมชน การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และบทบาทพยาบาลชุมชน
-- 4. นวัตกรรมสาธารณสุขและกลวิธีการดำเนินงาน
-- 5. แนวคิดและหลักการด้านวิทยาการระบาด
-- 6. การดำเนินงานด้านวิทยาการระบาด
-- 7. การศึกษาทางวิทยาการระบาด
-- 8. กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน การประเมินทางการพยาบาลชุมชน
-- 9. กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
-- 10. กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน การวางแผนการพยาบาลชุมชน
-- 11. กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน การดำเนินงานและการประเมินผลทางการพยาบาลชุมชน -- 12. การให้บริการอนามัยครอบครัว -- 13. การให้บริการอนามัยโรงเรียน -- 14. การให้บริการอาชีวอนามัย -- 15. การให้บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง  บริการอนามัยชุมชน
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสาธารณสุข
 หัวเรื่อง  การพยาบาลชุมชน
 หัวเรื่อง  ระบบสุขภาพ
 หัวเรื่อง  ระบบบริการสุขภาพ
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอนามัยชุมชน
 ผู้แต่งร่วม  ศิวพร อึ้งวัฒนา, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  กัลยาณี ตันตรานนท์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  แนวคิดและการพยาบาลอนามัยชุมชน (10050687).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY106 น927 2563 ฉ.1 
  Barcode: 10050687
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.2 
  Barcode: 10050688
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.3 
  Barcode: 10050689
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
  จอง
Note:ซื้อ
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.4 
  Barcode: 10050690
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.5 
  Barcode: 10050691
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.6 
  Barcode: 10050692
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.7 
  Barcode: 10050693
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.8 
  Barcode: 10050694
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.9 
  Barcode: 10050695
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.10 
  Barcode: 10050696
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.11 
  Barcode: 10050697
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 น927 2563 ฉ.12 
  Barcode: 10050698
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/25 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [บริการอนามัยชุมชน]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสาธารณสุข]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลชุมชน]
    หัวเรื่อง [ระบบสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [ระบบบริการสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลอนามัยชุมชน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แนวคิดและหลักการ..
Bib 13399137485

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM