ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ
 ชื่อเรื่อง 
การบริหารการพยาบาล = Nursing administration / รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ และรัชนี ศุจิจันทรรัตน์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Nursing administration
 ISBN  978-974-63-0191-6
 พิมพ์ลักษณ์  นครราชสีมา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2562
 เลขเรียก NLM  WY105 ร633ก 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  [9], 210 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม : รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ และรัชนี ศุจิจันทรรัตน์. (2562). การบริหารการพยาบาล. นครราชสีมา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร
-- บทที่ 2 กระบวนการบริหารการพยาบาล
-- บทที่ 3 การจัดองค์การ การอำนวยการ และการประสานงาน
-- บทที่ 4 การบริหารงานบุคคลและการวางแผนบุคลากร แนวคิดเบื้องต้น
-- บทที่ 5 การสรรหา การคัดเลือก และการมอบหมายงาน
-- บทที่ 6 การพัฒนาบุคลากร
-- บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-- บทที่ 8 การจัดอัตราบุคลากรพยาบาลและตารางการปฏิบัติงาน
-- บทที่ 9 การบริหารงานหอผู้ป่วย
-- บทที่ 10 การบริหารงานคุณภาพ
-- บทที่ 11 ภาวะผู้นำทางการพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--การบริหาร
 หัวเรื่อง  ผู้นำ
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, บริการ--องค์การและการบริหาร
 ผู้แต่งร่วม  รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY105 ร633ก 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10050902
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10050903
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10050904
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10050905
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10050906
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.6 
  Barcode: 10050907
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.7 
  Barcode: 10050908
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.8 
  Barcode: 10050909
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.9 
  Barcode: 10050910
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.10 
  Barcode: 10050911
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.11 
  Barcode: 10050912
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY105 ร633ก 2562 ฉ.12 
  Barcode: 10050913
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ]

    หัวเรื่อง [การพยาบาล การบริหาร]
    หัวเรื่อง [ผู้นำ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การบริหารการพยาบ..
Bib 13399137496

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM