ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  จันทิมา องค์โฆษิต
 ชื่อเรื่อง 
จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไป / จันทิมา องค์โฆษิต
 ISBN  974-132-886-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ยูเนี่ยน ครีเอชั่น, 2547
 เลขเรียก NLM  WM420 จ285จ 2547
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  220 หน้า
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทนำ : จิตบำบัดและวิชาจิตเวชศาสตร์
-- บทที่ 2 ทฤษฎีในจิตบำบัด
-- บทที่ 3 จิตบำบัดไดนามิคหรือจิตบำบัดอิงจิตวิเคราะห์
-- บทที่ 4 ทฤษฎีจิตบำบัดไดนามิค : ทฤษฎีแรงขับ
--- บทที่ 5 จิตวิทยาอีโก้
-- บทที่ 6 ทฤษฎีความสัมพันธ์
-- บทที่ 7 จิตวิทยาตนเอง
-- บทที่ 8 จิตบำบัดประคับประคอง
-- บทที่ 9 สภาวะทั่วไปในการรักษาจิตบำบัดประคับประคอง
-- บทที่ 10 การเลือกผู้ป่วยสำหรับการรักษาจิตบำบัดประคับประคอง
-- บทที่ 11 ผู้รักษา -- บทที่ 12 การประเมินผู้ป่วยเพื่อการทำจิตบำบัด -- บทที่ 13 ยุทธวิธีในการรักษาจิตบำบัดประคับประคอง -- บทที่ 14 เทคนิคพื้นฐานในการรักษาจิตบำบัดประคับประคอง -- บทที่ 15 เทคนิคในกรตอบสนองผู่้ป่วย -- บทที่ 16 เทคนิคอื่นๆ ในการรักษาจิตบำบัดประคับประคอง I -- บทที่ 17 เทคนิคอื่นๆ ในการรักษาจิตบำบัดประคับประคอง II -- บทที่ 18 ระยะต่างๆ ของการรักษา -- บทที่ 19 จริยธรรม
 หัวเรื่อง  จิตบำบัด
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
สถานะ=หนังสือเก่าเก็บไว้ในชั้นปิด
WM420 จ285จ 2547 ฉ.1 
  Barcode: B0025860
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
2. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
สถานะ=หนังสือเก่าเก็บไว้ในชั้นปิด
WM420 จ285จ 2547 ฉ.2 
  Barcode: B0025861
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
3. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
สถานะ=หนังสือเก่าเก็บไว้ในชั้นปิด
WM420 จ285จ 2547 ฉ.3 
  Barcode: B0025862
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
4. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
สถานะ=หนังสือเก่าเก็บไว้ในชั้นปิด
WM420 จ285จ 2547 ฉ.4 
  Barcode: B0025863
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
5. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
สถานะ=หนังสือเก่าเก็บไว้ในชั้นปิด
WM420 จ285จ 2547 ฉ.5 
  Barcode: B0025864
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
6. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
สถานะ=หนังสือเก่าเก็บไว้ในชั้นปิด
WM420 จ285จ 2547 ฉ.6 
  Barcode: B0025865
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
7. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
สถานะ=หนังสือเก่าเก็บไว้ในชั้นปิด
WM420 จ285จ 2547 ฉ.7 
  Barcode: B0025866
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
8. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
สถานะ=หนังสือเก่าเก็บไว้ในชั้นปิด
WM420 จ285จ 2547 ฉ.8 
  Barcode: B0025867
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
9. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
สถานะ=หนังสือเก่าเก็บไว้ในชั้นปิด
WM420 จ285จ 2547 ฉ.9 
  Barcode: B0025868
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
10. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
สถานะ=หนังสือเก่าเก็บไว้ในชั้นปิด
WM420 จ285จ 2547 ฉ.10 
  Barcode: B0025869
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
WM420 จ285จ 2547 ฉ.11 
  Barcode: 10045975
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
Note:อภินันทนาการโดย ศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ
12. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
WM420 จ285จ 2547 ฉ.12 
  Barcode: 10045976
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
Note:อภินันทนาการโดย ศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [จิตบำบัด]
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จิตบำบัดในการปฏิ..
Bib 12334109231

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM