ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ปริสนา ใจกิจสุวรรณ
 ชื่อเรื่อง 
การใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่ออาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภท
 ชื่อวารสาร  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 24, ฉบับพิเศษ 2 (ต.ค.-ธ.ค. 2553) 107-121
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using holistic nursing care program on negative symptom of schizophrenic patients
 พิมพ์ลักษณ์  2553
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธ์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = The journal ofpsychiatric nursing and mental health [SERIALS -- ปีที่ 23 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.52)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2555) ฉ.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การใช้โปรแกรมการ..
Bib 13399109408

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM