ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing / บรรณาธิการ,อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Psychiatric nursing
 ISBN  978-616-27-9522-0
 พิมพ์ลักษณ์  นครปฐม : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
 เลขเรียก NLM  WY160 ก492 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  xvii, 534 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 วิวัฒนาการ ประเด็น และแนวโน้มทางการพยาบาลจิตเวช
-- บทที่ 2 สุขภาพจิต การเจ็บป่วยทางจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวช
-- บทที่ 3 ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวช
-- บทที่ 4 การประเมินสภาพจิต
-- บทที่ 5 การใช้ตนเองเพื่อก่ารรักษา
-- บทที่ 6 สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 7 การสื่อสารเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 8 การรักษาด้วยยาทางจิตเวชและการพยาบาล
-- บทที่ 9 การรักษาด้วยไฟฟ้า
-- บทที่ 10 นิเวศน์บำบัด
-- บทที่ 11 พฤติกรรมบำบัด -- บทที่ 12 จิตบำบัด -- บทที่ 13 ครอบครัวบำบัดและการบำบัดเป็นรายครอบครัว -- บทที่ 14 จิตเวชฉุกเฉินและการจัดการ -- บทที่ 15 การบำบัดดูแลทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง -- บทที่ 16 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา -- บทที่ 17 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคออทิสติก -- บทที่ 18 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคซน-สมาธิสั้น -- บทที่ 19 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคพฤติกรรมเกเร -- บทที่ 20 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของการรับประทาน -- บทที่ 21 การพยาบาลบุคคลที่มีโรคอารมณ์แปรปรวน -- บทที่ 22 การพยาบาลบุคคลที่มีโรคจิตเภท -- บทที่ 23 การพยาบาลบุคคลที่มีบุคลิกแปรปรวน -- บทที่ 24 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศ -- บทที่ 25 การพยาบาลบุคคลที่มีอาการทางจิตเวชทีเกิดจากการเจ็บป่วยทางกาย
 หัวเรื่อง  Psychiatric Nursing
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (10042706).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY160 ก492 2557 ฉ.1 
  Barcode: 10042706
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.2 
  Barcode: 10042707
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
  จอง
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.3 
  Barcode: 10042708
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 ธันวาคม 2563
  จอง
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.4 
  Barcode: 10042709
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
*เพิ่งรับคืน
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.5 
  Barcode: 10042710
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
*เพิ่งรับคืน
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.6 
  Barcode: 10042711
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
  จอง
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.7 
  Barcode: 10042712
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.8 
  Barcode: 10042713
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.9 
  Barcode: 10042714
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.10 
  Barcode: 10042715
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.11 
  Barcode: 10042716
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2557 ฉ.12 
  Barcode: 10042717
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 ธันวาคม 2563
  จอง
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Psychiatric Nursing]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชศ..
Bib 13399128607

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM