ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2 / สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ
 ISBN  978-974-75-5753-4
 พิมพ์ลักษณ์  นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2559
 เลขเรียก NLM  WY160 ก492 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  i-vi, 304 หน้า ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 สารเสพติดกับการบำบัดทางการพยาบาล / วิภาวรรณ ชะอุ่ม, ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ
-- บทที่ 2 ความผิดปกติทางการกินกับการบำบัดทางการพยาบาล / วิภาวรรณ ชะอุ่ม, อุดมศักดิ์ สุขภักดี
-- บทที่ 3 ความผิดปกติทางเพศกับการบำบัดทางการพยาบาล / วิภาวรรณ ชะอุ่ม, ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ
-- บทที่ 4 บุคลิกาพผิดปกติกับการบำบัดทางการพยาบาล / วิภาวรรณ ชะอุ่ม, ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ
-- บทที่ 5 พฤติกรรมบำบัดกับการบำบัดทางการพยาบาล / วิภาวรรณ ชะอุ่ม, ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ
-- บทที่ 6 ความผิดปกติทางการรู้คิดกับการบำบัดทางการพยาบาล / วิภาวรรณ ชะอุ่ม, เสาวภา ปานเพชร
-- บทที่ 7 ภาวะวิกฤต ภัยพิบัติ และการบำบัดทางการพยาบาล / จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, อุ่นจิตร คุณารักษ์
-- บทที่ 8 จิตเวชเด็กและวัยรุ่นกับการบำบัดทางการพยาบาล / สายฝน เอกวรางกูร, จารุวรรณ ประดา, นฤมล ทีปะปาล
-- บทที่ 9 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน / สายฝน เอกวรางกูร, พรประไพ แขกเต้า, จารี ทิพย์พินิจ
-- บทที่ 10 การพยาบาลนิติจิตเวชและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 / วิภาวรรณ ชะอุ่ม, ปรีดา เอกวานิช
-- บทที่ 11 สิทธิผู้ป่วย จรรยาบรรณ จริยธรรม ความสำคัญและคุณค่าของพยาบาลวิชาชีพในการบำบัดรักษาทางจิตเวชและสุขภาพจิต / สายฝน เอกวรางกูร
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต--การพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 2 (10044963).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY160 ก492 2559 ล.2 ฉ.1 
  Barcode: 10044963
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ล.2 ฉ.2 
  Barcode: 10044964
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ล.2 ฉ.3 
  Barcode: 10044965
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ล.2 ฉ.4 
  Barcode: 10044966
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ล.2 ฉ.5 
  Barcode: 10044967
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ล.2 ฉ.6 
  Barcode: 10044968
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ล.2 ฉ.7 
  Barcode: 10044969
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ล.2 ฉ.8 
  Barcode: 10044970
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ล.2 ฉ.9 
  Barcode: 10044971
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ล.2 ฉ.10 
  Barcode: 10044972
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [สุขภาพจิต การพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชแ..
Bib 13399131263

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM