ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing / บรรณาธิการ, ยาใจ สิทธิมงคล, พวงเพชร เกษรสมุทร, นพพร ว่องสิริมาศ และอทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Psychiatric nursing
 ISBN  978-616-27-9942-6
 พิมพ์ลักษณ์  นครปฐม : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
 เลขเรียก NLM  WY160 ก492 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  xvii, 516 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: บทที่ 1 สุขภาพจิต การเจ็บป่วยทางจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลจิตเวช
-- บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวช
-- บทที่ 3 การประเมินสภาพจิต
--บทที่ 4 การใช้ตนเองเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 5 สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 6 การสื่อสารเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 7 การรักษาด้านยาทางจิตเวชและการพยาบาล
-- บทที่ 8 การรักษาด้วยไฟฟ้าและการพยาบาล
-- บทที่ 9 นิเวศน์บำบัด
-- บทที่ 10 พฤติกรรมบำบัด
-- บทที่ 11 จิตบำบัด -- บทที่ 12 การบำบัดดูแลทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง -- บทที่ 13 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา -- บทที่ 14 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึมสเปคตรัม -- บทที่ 15 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นผู้มีโรคซนสมาธิสั้น
 หมายเหตุ  Partial Contents: บทที่ 16 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคพฤติกรรมเกเร
-- บทที่ 17 การพยาบาลบุคคลที่มีโรคจิตเภท
-- บทที่ 18 การพยาบาลบุคคลกลุ่มโรคซึมเศร้าและกลุ่มโรคอารมณ์สองขั้ว
-- บทที่ 19 การพยาบาลบุคคลที่มีกลุ่มโรควิตกกังวล กลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำ และโรคจากเหตุสะเทือนขวัญและความเครียด
-- บทที่ 20 การพยาบาลบุคคลที่มีกลุ่มโรคอาการทางกาย
-- บทที่ 21 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของการรับประทานอาหาร
-- บทที่ 22 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศ
-- บทที่ 23 การพยาบาลบุคคลที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน
-- บทที่ 24 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของการรู้คิด
 หัวเรื่อง  Psychiatric Nursing
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  ยาใจ สิทธิมงคล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  พวงเพชร เกษรสมุทร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  นพพร ว่องสิริมาศ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุดารัตน์ เพียรชอบ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY160 ก492 2559 ฉ.1 
  Barcode: 10046124
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2561
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ฉ.2 
  Barcode: 10046125
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2561
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ฉ.3 
  Barcode: 10046126
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2561
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ฉ.4 
  Barcode: 10046127
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2561
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ฉ.5 
  Barcode: 10046128
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2561
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ฉ.6 
  Barcode: 10046129
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2561
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ฉ.7 
  Barcode: 10046130
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2561
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ฉ.8 
  Barcode: 10046131
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 21 กันยายน 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2561
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ฉ.9 
  Barcode: 10046132
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2561
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2559 ฉ.10 
  Barcode: 10046133
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 20 กันยายน 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2561
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Psychiatric Nursing]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชศ..
Bib 13399133230

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM