ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่ 6-9 = Development of nursing service system/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตศึกษา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Development of nursing service system
 ISBN  974-975-866-8
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
 เลขเรียก NLM  WY130 ม246ป 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 6
 ลักษณะทางกายภาพ  1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพระบบบริการพยาบาล / พูลสุข หิงคานนท์
-- หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการพยาบาล / วาสินี วิเศษฤทธิ์, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, พูลสุข หิงคานนท์
-- หน่วยที่ 3. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารระบบบริการพยาบาล / พูลสุข หิงคานนท์
-- หน่วยที่ 4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการพยาบาลสู่การส่งเสริมสุขภาพ / นันทวรรณ สุวรรณรูป
-- หน่วยที่ 5. กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบบริการพยาบาล / สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, อภิญญา จำปามูล.
 หมายเหตุ  Contents: หน่วยที่ 6. การบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดบริการพยาบาล / ดนุลดา จามจุรี
-- หน่วยที่ 7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการพยาบาล / ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา, พูลสุข หิงคานนท์
-- หน่วยที่ 8. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพในระบบบริการพยาบาล / วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล
-- หน่วยที่ 9. การพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล / พูลสุข หิงคานนท์.
 หมายเหตุ  Contents: หน่วยที่ 10. การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล / รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
-- หน่วยที่ 11. การบริหารความปลอดภัยในระบบบริการพยาบาล / วีณา จีระแพทย์
-- หน่วยที่ 12. สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล / สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, อภิญญา จำปามูล
-- หน่วยที่ 13. การสร้างทีมงานและเครือข่ายในระบบบริการพยาบาล / อาภาพร เผ่าวัฒนา
-- หน่วยที่ 14. การเสริมสร้างพลังอำนาจในระบบบริการพยาบาล / อารีย์วรรณ อ่วมตานี
-- หน่วยที่ 15. การพัฒนาองค์การพยาบาล / เสน่ห์ จุ้ยโต.
 หัวเรื่อง  บริการการพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, ทฤษฎี
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
 เชื่อมโยง*  ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่ 6-9 (10048780).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY130 ม246ป 2559 ฉ.1 
  Barcode: 10048780
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือ มสธ.
บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY130 ม246ป 2559 ฉ.2 
  Barcode: 10048781
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือ มสธ.
บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY130 ม246ป 2559 ฉ.3 
  Barcode: 10048782
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือ มสธ.
บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY130 ม246ป 2559 ฉ.4 
  Barcode: 10048783
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือ มสธ.
บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY130 ม246ป 2559 ฉ.5 
  Barcode: 10048784
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือ มสธ.
บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [บริการการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, ทฤษฎี]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประมวลสาระชุดวิ..
Bib 13399136257

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM