ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การรักษาโรคเบื้องต้น / วัลภา สุนทรนัฏ, อรพรรณ อุดมพร, เกรียงไกร ผูกจิตร และวรรณภา ปาณาราช
 ISBN  978-974-63-0188-6
 พิมพ์ลักษณ์  นครราชสีมา: สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2562
 เลขเรียก NLM  WY100 ก499 2562
 ลักษณะทางกายภาพ  245 หน้า: ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: วัลภา สุนทรนัฏ, อรพรรณ อุดมพร, เกรียงไกร ผูกจิตร และวรรณภา ปาณาราช. (2562). การรักษาโรคเบื้องต้น. นครราชสีมา: สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใ
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 แนวคิดและบทบาทหน้าที่พยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้น
-- บทที่ 2 การจำแนกผู้ป่วยและการส่งต่อ
-- บทที่ 3 หลักการรักษาโรคเบื้องต้น
-- บทที่ 4 การวินิจฉัยแยกโรคด้านอายุรกรรม
-- บทที่ 5 การรักษาโรคเบื้องต้นด้านอายุรกรรม: กลุ่มอาการที่พบบ่อย
-- บทที่ 6 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในการรักษาโรคเบื้องต้น
-- บทที่ 7 การบันทึกรายงานการรักษาโรคเบื้องต้น
-- บทที่ 8 การรักษาโรคเบื้องต้นด้านศัลยกรรม
-- บทที่ 9 การรักษาโรคเบื้องต้นผู้ป่วยปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การรักษาโรค
 ผู้แต่งร่วม  วัลภา สุนทรนัฏ
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ อุดมพร
 ผู้แต่งร่วม  เกรียงไกร ผูกจิตร
 ผู้แต่งร่วม  วรรณภา ปาณาราช
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 เชื่อมโยง*  การรักษาโรคเบื้องต้น (10049685).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY100 ก499 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049685
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก499 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049686
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก499 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10049687
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 16 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก499 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10049688
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก499 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10049689
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก499 2562 ฉ.6 
  Barcode: 10049690
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก499 2562 ฉ.7 
  Barcode: 10049691
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 16 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก499 2562 ฉ.8 
  Barcode: 10049692
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 14 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก499 2562 ฉ.9 
  Barcode: 10049693
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 30 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก499 2562 ฉ.10 
  Barcode: 10049694
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 10 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การรักษาโรค]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การรักษาโรคเบื้อ..
Bib 13399137122

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM