ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
สุณิสา สำเร็จดี
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
สุณิสา สำเร็จดี เมื่อ26/เมษายน/2563
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภทและการรักษาพยาบาล
บทที่ 2 บทบาทพยาบาลจิตเวชกับการประเมินสุขภาพผู้ป่วยโรคจิตเภท
บทที่ 3 การตรวจวินิจฉัยโรคจิตเภท
บทที่ 4 การตรวจและประเมินภาวะสุขภาพ
บทที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาโรคจิต
บทที่ 6 การบำบัดทางการพยาบาลตามการวินิจฉัยทางการพยาบาล
บทที่ 7 การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่บ้านและชุมชน
บทที่ 8 พยาบาลจิตเวชกับการทำจิตบำบัด
บทที่ 9 การประเมินผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทบาทและกระบวนการ / ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
 ISBN  978-616-48-5557-1
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : ดีไซน์ปริ้นท์ มีเดีย, 2562
 เลขเรียก NLM  WY160 ก492 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  จ, 126 หน้า ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: ผกาพันธฺุ์ วุฒิลักษณ์. (2562). การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทบาทและกระบวนการ (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่: ดีไซน์ปริ้นท์ มีเดีย.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภทและการรักษาพยาบาล
-- บทที่ 2 บทบาทพยาบาลจิตเวชกับการประเมินสุขภาพผู้ป่วยโรคจิตเภท
-- บทที่ 3 การตรวจวินิจฉัยโรคจิตเภท
-- บทที่ 4 การตรวจและประเมินภาวะสุขภาพ
-- บทที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาโรคจิต
-- บทที่ 6 การบำบัดทางการพยาบาลตามการวินิจฉัยทางการพยาบาล
-- บทที่ 7 การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่บ้านและชุมชน
-- บทที่ 8 พยาบาลจิตเวชกับการทำจิตบำบัด
-- บทที่ 9 การประเมินผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  จิตเภท
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท บทบาทและกระบวนการ (10049901).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY160 ก492 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049901
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049902
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10049903
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10049904
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10049905
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.6 
  Barcode: 10049906
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.7 
  Barcode: 10049907
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.8 
  Barcode: 10049908
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.9 
  Barcode: 10049909
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.10 
  Barcode: 10049910
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.11 
  Barcode: 10049911
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2562 ฉ.12 
  Barcode: 10049912
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [จิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ป่วย..
Bib 13399137141

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM