ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam a2200000Ia 4500
001    13399131267
003     ULIB
008    170215s2558 th a 001 0 tha d
020    ^a9789746729314
060 04 ^aWY157^bน419ก 2558
100 0  ^aนันทพร แสนศิริพันธ์
245 10 ^aการพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ /^cนันทพร แสนศิริพันธ์, สุกัญญา ปริสัญญกุล
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aเชียงใหม่ :^bโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2558
300    ^aก-ฐ, 293 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.
504    ^aมีบรรณานุกรมและดรรชนี
505 0  ^tบทที่ 1 การคลอด --^tบทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในระยะคลอด --^tบทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคมและพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดในระยะคลอด --^tบทที่ 4 ความเจ็บปวดในระยะคลอดและการจัดการความเจ็บปวด --^tบทที่ 5 กลไกการคลอดปกติ --^tบทที่ 6 การพยาบาลผู้คลอดในระยที่หนึ่งของการคลอด --^tบทที่ 7 การพยาบาลผู้คลอดในระยะที่สองของการคลอด --^tบทที่ 8 การทำคลอด --^tบทที่ 9 การพยาบาลผู้คลอดในระยที่สามและระยะที่สี่ของการคลอด --^tบทที่ 10 การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติในระยะแรกหลังคลอด
650  4 ^aการคลอด
650  4 ^aการพยาบาลสูติศาสตร์
650  4 ^aความเจ็บปวด
700 0  ^aสุกัญญา ปริสัญญกุล
710 2  ^aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ^bคณะพยาบาลศาสตร์
856    ^zการพยาบาลในระยะคลอด แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ (10044913).pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399131267/20170630161342_1086.pdf
999    ^aสุณิสา สำเร็จดี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY157 น419ก 2558 ฉ.1 
  Barcode: 10044913
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.2 
  Barcode: 10044914
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.3 
  Barcode: 10044915
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.4 
  Barcode: 10044916
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.5 
  Barcode: 10044917
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.6 
  Barcode: 10044918
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.7 
  Barcode: 10044919
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.8 
  Barcode: 10044920
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.9 
  Barcode: 10044921
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.10 
  Barcode: 10044922
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.11 
  Barcode: 10044923
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.12 
  Barcode: 10044924
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
  1 2 [2]   [แสดง 12/17 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [นันทพร แสนศิริพันธ์]

    หัวเรื่อง [การคลอด]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [ความเจ็บปวด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลในระยะค..
Bib 13399131267

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM