ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13399136257
003     ULIB
008    190910s2559||||th 000 0 tha d
020    ^a9749758668
060  0 ^aWY130^bม246ป 2559
245 0   ^aประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่ 6-9 = ^bDevelopment of nursing service system/^cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตศึกษา
246 3   ^aการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล
246 3   ^aประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล
246 3   ^aDevelopment of nursing service system
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 6
260    ^aนนทบุรี : ^bสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ^c2559
300    ^a1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ^bภาพประกอบ ; ^c26 ซม.
504    ^aบรรณานุกรม.
505 0  ^a^gหน่วยที่ 1. ^tแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพระบบบริการพยาบาล / ^rพูลสุข หิงคานนท์ -- ^gหน่วยที่ 2. ^tทฤษฎีการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการพยาบาล / ^rวาสินี วิเศษฤทธิ์, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, พูลสุข หิงคานนท์ -- ^gหน่วยที่ 3. ^tทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารระบบบริการพยาบาล / ^rพูลสุข หิงคานนท์ -- ^gหน่วยที่ 4. ^tทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการพยาบาลสู่การส่งเสริมสุขภาพ / ^rนันทวรรณ สุวรรณรูป -- ^gหน่วยที่ 5. ^tกลยุทธ์การบริหารจัดการระบบบริการพยาบาล / ^rสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, อภิญญา จำปามูล.
505 0  ^a^gหน่วยที่ 6. ^tการบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดบริการพยาบาล / ^rดนุลดา จามจุรี -- ^gหน่วยที่ 7. ^tการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการพยาบาล / ^rดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา, พูลสุข หิงคานนท์ -- ^gหน่วยที่ 8. ^tการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพในระบบบริการพยาบาล / ^rวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล -- ^gหน่วยที่ 9. ^tการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล / ^rพูลสุข หิงคานนท์.
505 0  ^a^gหน่วยที่ 10. ^tการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล / ^rรัชนี ศุจิจันทรรัตน์ -- ^gหน่วยที่ 11. ^tการบริหารความปลอดภัยในระบบบริการพยาบาล / ^rวีณา จีระแพทย์ -- ^gหน่วยที่ 12. ^tสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล / ^rสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, อภิญญา จำปามูล -- ^gหน่วยที่ 13. ^tการสร้างทีมงานและเครือข่ายในระบบบริการพยาบาล / ^rอาภาพร เผ่าวัฒนา -- ^gหน่วยที่ 14. ^tการเสริมสร้างพลังอำนาจในระบบบริการพยาบาล / ^rอารีย์วรรณ อ่วมตานี -- ^gหน่วยที่ 15. ^tการพัฒนาองค์การพยาบาล / ^rเสน่ห์ จุ้ยโต.
650  7 ^aบริการการพยาบาล
650  7 ^aการพยาบาล, ทฤษฎี
710 2   ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^bสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.^bบัณฑิตศึกษา.
856    ^zประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่ 6-9 (10048780).pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399136257/20190917114939_1363.pdf
999    ^aสุณิสา สำเร็จดี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY130 ม246ป 2559 ฉ.1 
  Barcode: 10048780
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือ มสธ.
บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY130 ม246ป 2559 ฉ.2 
  Barcode: 10048781
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือ มสธ.
บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY130 ม246ป 2559 ฉ.3 
  Barcode: 10048782
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือ มสธ.
บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY130 ม246ป 2559 ฉ.4 
  Barcode: 10048783
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือ มสธ.
บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY130 ม246ป 2559 ฉ.5 
  Barcode: 10048784
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือ มสธ.
บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [บริการการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, ทฤษฎี]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประมวลสาระชุดวิ..
Bib 13399136257

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM