ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam a2200000Ia 4500
001    13399136348
003     ULIB
008    190918s2561 th a 001 0 tha d
020    ^a9786164073128
060 04 ^aWB115^bอย641 2561
245 00 ^aอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก =^bAmbulatory medicine /^cบรรณาธิการ, ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร, ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล
246 31 ^aAmbulatory medicine
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2561
300    ^a293 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.
500    ^aบรรณานุกรม: ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร และปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล (บรรณาธิการ). (2561). อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
504    ^aมีดัชนี
505 0  ^tบทที่ 1 หลักในการดูแลผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์ --^tบทที่ 2 การวินิจฉัยโรค --^tบทที่ 3 การวินิจฉัยและรักษาโรคความดันโลหิตสูง --^tบทที่ 4 การวินิจฉัยและรักษาโรคไขมันในเลือดผิดปกติ--^tบทที่ 5 การวินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน --^tบทที่ 6 แนวทางการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วยนอก --^tบทที่ 7 การวินิจฉัยและรักษาก้อนเดี่ยวที่ต่อมไทรอยด์ --^tบทที่ 8 การวินิจฉัยและรักษาโรคต่อมไทรอยด์โตหลายก้อน --^tบทที่ 9 การวินิจฉัยและรักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ --^tบทที่ 10 การวินิจฉัยและรักษาโรคต่อมไทรอยด์ไม่เป็นพิษ --^tบทที่ 11 การวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน --^tบทที่ 12 การวินิจฉัยและรักษาอาการไอเรื้อรัง --^tบทที่ 13 การวินิจฉัยและรักษาก้อนเดี่ยวในปอด --^tบทที่ 14 การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง --^tบทที่ 15 การวินิจฉัยและรักษาโรคหืด
505 0  ^tบทที่ 16 การวินิจฉัยและรักษาวัณโรค --^tบทที่ 17 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาอาการไอออกเลือด --^tบทที่ 18 การวินิจฉัยและรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบี --^tบทที่ 19 การวินิจฉัยและรักษาโรคตับอักเสบซีเรื้อรัง --^tบทที่ 20 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาอาการปวดท้อง --^tบทที่ 21 การวินิจฉัยและรักษาภาวะโลหิตจาง --^tบทที่ 22 การวินิจฉัยรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำ --^tบทที่ 23 การวินิจฉัยและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ --^tบทที่ 24 การวินิจฉัยและรักษาโรคไตเรื้อรัง --^tบทที่ 25 การวินิจฉัยและรักษาภาวะ Atrial Fibrillation --^tบทที่ 26 การวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดสมอง --^tบทที่ 27 การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดศีรษะ --^tบทที่ 28 การวินิจฉัยและรักษาโรคเส้นประสาทส่วนปลายกดทับ --^tบทที่ 29 การวินิจฉัยและรักษาผู้ที่สงสัยว่าจะแพ้ยา --^tบทที่ 30 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก
650  4 ^aการรักษาโรค^vรวมเรื่อง
650  4 ^aผู้ป่วยนอก^xการรักษา
650  4 ^aผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล^xการดูแล
650  4 ^aอายุรศาสตร์^vรวมเรื่อง
700 0  ^aปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล,^eบรรณาธิการ
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bคณะแพทยศาสตร์.^bภาควิชาอายุรศาสตร์
856    ^zอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก(10049227).pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399136348/20190926180631_3918.pdf
999    ^aสุณิสา สำเร็จดี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WB115 อย641 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049227
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อย641 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049228
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อย641 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049229
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อย641 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10049230
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อย641 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10049231
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อย641 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10049232
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อย641 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10049233
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อย641 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10049234
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อย641 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10049235
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อย641 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10049236
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การรักษาโรค รวมเรื่อง]
    หัวเรื่อง [อายุรศาสตร์ รวมเรื่อง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อายุรศาสตร์ผู้ป่..
Bib 13399136348

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM