เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร

.. ยินดีต้อนรับทุกท่าน..

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

สาธารณสุขและการดำเนินงานชุมชน :จากแ..
กมลมาลย์ วิรัตน..
การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภ..
พิมพาภรณ์ กลั่น..
การพยาบาลเพื่อความปลอดภัย :สมรรถนะพ..
เพ็ญจันทร์ แสนป..
การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท =Nursi..
ภัทราภรณ์ ทุ่งป..
การหกล้มในผู้สูงอายุ การป้องกันและด..
จิตติมา บุญเกิด..
กลุ่มอาการสูงอายุและประเด็นทางสุขภา..
ปณิตา ลิมปะวัฒน..
โลหิตวิทยาในผู้ป่วยนอก =Ambulatory ..
ณัฐติยา เตียวตร..
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ =Physical t..
ไพลวรรณ ลัทธานนท์
จิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมัยและจิตบำบั..
ศรีเรือน แก้วกั..
มะเร็งปากมดลูก :พื้นฐาน ป้องกัน รัก..
บัณฑิต ชุมวรฐาย..
Hematologic manifestations in syste..
กฤษฎา วุฒิการณ์..
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ :รู้เรา รู้เ..
ศรีเรือน แก้วกั..
คู่มือการเตรียมทารกแรกเกิดสำหรับการ..
โรงพยาบาลรามาธิ..
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง =Nursing car..
ดนัย ดุสรักษ์
การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต =Critical ..
สุมิตรา สินธ์ศิ..
มาตรฐานการพยาบาล CVT :แนวคิดการพัฒน..
เพ็ญจันทร์ แสนป..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ /บรรณาธิการ, ป..
ประทุม สร้อยวงศ..
Beat the OSCE /บรรณาธิการ นฤชา จิรก..
นฤชา จิรกาลวสาน..
การพยาบาลชุมชน :กระบวนการพยาบาล /ศิ..
ศิวพร อึ้งวัฒนา..
Nutrition review /บรรณาธิการ, สิรกา..
สิรกานต์ เตชะวณ..
อายุรศาสตร์ทันยุค 2561 =Update in i..
มณฑิรา มณีรัตนะ..
คู่มือการใช้ยาในเด็ก ฉบับเรียบเรียง..
พรพิมล เรียนถาว..
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 /ศิริรัต..
ศิริรัตน์ ปานอุ..
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 /ศิริรัต..
ศิริรัตน์ ปานอุ..
best ICU /สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประ..
ดุสิต สถาวร,บรร..
สูตินรีเวชทันยุค:จากทฤษฎี สู่สภาพจร..
ยุทธพงศ์ วีระวั..
ตำราประกอบภาพ :ภาวะวิกฤติทางสูติกรร..
วิทยา ถิฐาพันธ์..
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล /..
เพ็ญจันทร์ แสนป..
การติดเชื้อไวรัสเดงกีจากทฤษฏีสู่ปฏิ..
กมลวิช เลาประสพ..

วัสดุฯแนะนำ

หนังสือมาใหม่
วารสารสภาการพยาบาล||วารสารสภาการพยา..
สภาการพยาบาล
โรงเรียนพยาบาลไนติงเกล :สถาบันการศึ..
อุดมรัตน์ สงวนศ..
-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..

ฐานข้อมูลองค์กรระบบฝึกอบรม วพบ.สุรินทร์


  Manager Online - สุขภาพ Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
  "วัณโรคโพรงจมูกเลือดออกมาก" โรคหายาก 1 ในล้าน
  "หมอประกิจ" แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด เผยวัณโรคหลังโพรงจมูกที่เลือดออกมาก ๆ เป็นโรคหายาก 1 ในล้าน
  สพฉ.ผุดคู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
  สพฉ.ผุดคู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หวังให้ประชาชนใช้ศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน “หมอไพโรจน์” แจงคู่มือ สอนวิธีปฐมพยาบาลตนเองเบื้องต้นหลายอาการ โรคหอบหืด อวัยวะถูกตัดขาด การปฐมพยาบาลภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตา
  ไทยแพน เผยผลตรวจผักผลไม้ สารพิษตกค้างเพียบ
  ไทยแพนเปิดผลตรวจผักผลไม้ เช่น ผักกวางตุ้ง คะน้า กระเพรา ผักชี พริก กะหล่ำดอก ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง องุ่น มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 41% ผักห้างแย่กว่าผักตลาดสด ตะลึงพบสารพิษห้ามใช้ในประเทศไทยตกค้างอื้อ 12 ชนิดน.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสา
  กรมควบคุมโรค ย้ำ “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” ไม่ติดต่อสู่คน แนะทานเนื้อหมูปรุงสุก
  กรมควบคุมโรค ย้ำ “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” ไม่ติดต่อสู่คน แนะรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงกินหมูแบบสุกๆ ดิบๆ
  ศิริราชเผยผลตรวจชิ้นเนื้อ “น้องน้ำตาล” พบเชื้อวัณโรคหลังโพรงจมูก
  ศิริราช เผยผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ “น้องน้ำตาล” มีเชื้อวัณโรคหลังโพรงจมูก ซึ่งทั่วโลกพบน้อยมาก
    Union Library Management : ULibM
   Copyright 2019. ULIBM