ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร

ยินดีต้อนรับ

คำค้น:

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์


วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ /จิ..
จิณพิชญ์ชา มะมม
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 1 :ฉบับปรั..
ไสว นรสาร,บรรณา..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2 :ฉบับปรั..
ไสว นรสาร,บรรณา..
การพยาบาลผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภา..
นิราศศิริ โรจนธ..
แนวคิดและหลักการการพยาบาลชุมชน /บรร..
ศิวพร อึ้งวัฒนา..
การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ /บรรณ..
อมรรัชช์ งามสวย..
การพยาบาลทารกแรกเกิดและเด็กที่มีปัญ..
เนตรทอง นามพรม,..
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น /พิมพาภรณ์ ..
พิมพาภรณ์ กลั่น..
ความรู้พื้นฐานและการพยาบาลผู้ป่วยเด..
ศรีมนา นิยมค้า|..
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง:การพยาบาลและกา..
กันตพร ยอดใชย||..
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือ..
จารีศรี กุลศิริ..
การบริหารการพยาบาล =Nursing adminis..
รุ่งรัตน์ สุขะเ..
การบูรณาการดูแลด้านสุขภาพและสังคม เ..
วีรศักดิ์ เมือง..
ทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ =GNR (Geri..
เพื่อนช่วยจำ
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 4 การพ..
วิโรจน์ ไววานิช..
การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะสม..
พัชรี คมจักรพัน..
การพยาบาลพื้นฐาน /สุปาณี เสนาดิสัย ..
สุปาณี เสนาดิสั..
ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย =The as..
ซัตตัน, โรเบิร์..
ครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก =Ges..
เรืองศักดิ์ เลิ..
กลวิธีสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้..
วีณา จีระแพทย์|..
อายุรศาสตร์ทันยุค 2563 =Update in i..
รุจิภาส สิริจตุ..
เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก =Myoma uter..
นเรศร สุขเจริญ|..
สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 6 /จารุวร..
จารุวรรณ แซ่เต็..
สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 5 /บรรณาธ..
กุณฑรี ไตรศรีศิ..

วัสดุฯแนะนำ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ขอเชิญสืบค้นฐานข้อมูล "EDS HEALTH" (CINAHL เวอร์ชั่นใหม่)

  1. เข้าใช้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.bcnsurin.ac.th   เลือกเมนู EDS HEALTH (CINAHL NEW VERSION : แหล่งรวมข้อมูล full text ที่มีในฐาน CINAHL, DOSS, e-book nursing , medline) พิมพ์ keyword ที่ต้องการสืบค้นและคลิก search
  2. หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เว็บไซต์  http://search.ebscohost.com
             ระยะเวลาทดลองใช้วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563หนังสือมาใหม่
-- วารสารสภาการพยาบาล||วารสารสภาการพยา..
สภาการพยาบาล 

-การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ :กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล 
คัทลียา แสนหลวง...

- เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..
 

ฐานข้อมูลองค์กร

ติดตามข่าวสารห้องสมุด ได้ที่เฟซบุ๊ค ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
ระบบฝึกอบรม วพบ.สุรินทร์Manager Online - สุขภาพ Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
สมุทรสาครติดโควิดเพิ่ม 165 ราย คนไทย 26 ต่างด้าว 139 ยอดรวม 4,024 ราย
สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 165 ราย จากการตรวจในโรงพยาบาล 55 ราย เป็นคนไทย 26 ต่างด้าว 29 ค้นหาคัดกรองเชิงรุก 110 ราย เป็นต่างด้าวทั้งหมด รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,024 ราย รักษาหาย/จำหน่ายเคสแล้ว 2,922 ราย เพิ่มขึ้น 105 ราย
ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ไข้ขึ้น พบเชื้อแบคทีเรียที่ทางเดินหายใจ หมอยังไม่ให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ
“หมอประสิทธิ์” เผยอาการล่าสุดของผู้ว่าฯ สมุทรสาคร มีไข้ขึ้น ตรวจพบติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ ไม่เกี่ยวกับโควิด ยังต้องให้เครื่องช่วยหายใจต่อ แต่รู้สึกตัวและมีกำลังใจดี
ไทยพบป่วยโควิดใหม่ 188 ราย ติดในประเทศ 154 มาจาก ตปท. 34 รักษาหาย 628 ราย ทั่วโลกทะลุ 93 ล้านราย
ศบค. รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 188 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 154 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 73 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย และข้ามมาจากเมียนมา 13 รายไม่เข้าสถานกักกัน รักษาหาย 628 ราย ด้านทั่วโลกผู้
สธ.พบติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่จากในครอบครัวมากกว่าเดิม ย้ำคนไทยการ์ดไม่ตก กลับถึงบ้านควรอาบน้ำทันที
กระทรวงสาธารณสุขคาดสัปดาห์นี้แนวโน้มโควิด-19 ดีขึ้น ถ้าคนไทยการ์ดไม่ตก ป้องกันการติดเชื้อในครอบครัว ย้ำสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
แพทย์ชี้ ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี
กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ
     Union Library Management : ULibM
    Copyright 2020. ULIBM