ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ
         prac nurse ห้องศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ (ขอยืมได้)
2ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
         Com ชั้นหนังสือหมวดคอมพิวเตอร์ (ขอยืมได้)
         lib2 ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic ชั้นนวนิยาย/เรื่องสั้น/สาระบันเทิง (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์
         main-serial ชั้นวารสาร (ขอยืมได้)
         old bk ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
         pic ชั้นวางภาพพลิก (ขอยืมได้)
         Reference ชั้นอ้างอิง (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         มสธ. ชั้นหนังสือ มสธ. (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM