ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สมัครสมาชิกออนไลน์
  กลับหน้าหลัก

รับสมัครสมาชิกออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูล
คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุลจริง *
รหัสผ่านที่ต้องการใช้ *
รหัสผ่าน (อีกครั้ง) *
เบอร์โทรศัพท์
E-mail *
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
Confirmation code Enter the letters:
* ไม่แยกตัวพิมพ์เล็กใหญ่
ยกเลิก


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM