ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
120 ปี สุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2432-2552
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM102 ส743 2552 
124 แผนภาพความคิดการปฏิบัติการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่ภาคเหนือ ..
   วิลาวัณย์ เสนารัตน์ / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB2832.4.T5 ท512 2554 
15 แผนภาพความคิดการปฏิบัติการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่ภาคใต้ ..
   พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
150 ตอนนครชัยบุรินทร์ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ..
    / 2558
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA9 ห159 2558 
176 Tips & Tricks Windows 8
   สุธีร์ นวกุล / 2556
   หนังสือหมวดคอมพิวเตอร์ ที่ ชั้นหนังสือหมวดคอมพิวเตอร์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QA76.774.M434 ส786ร 2556 
19 ปุจฉาพัฒนาจิตวิญญาณ
   ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM105 ป421ส 2552 
2 ทศวรรษ การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / 2551
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
2 ทศวรรษการปลูกถ่ายปัสสาวะ โรงพยาบาลนามาธิบดี: บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดในการเตรียมความพร้อมการผ่าตัดนำอวัยวะออกจากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย..
   นันทวรรณ เหลืองธาดา / 2558
    เป็นบทความวารสาร
20 สาระกับ 20 ปี ถุงยางอนามัย
   สุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์ / 2553
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ710 ส838ย 2553 
20 เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนในครอบครัว = Family first aidby Rama Family Clinic ..  มี review
    / 2562
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WM101 ย318 2562 
20 โรคร้ายที่คนไทยต้องรู้
   วชยา อาฬัลพัตร์ / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA108 ว143ย 2552 
200 เมนูเด็ด พิชิตเบาหวาน = 200 diabetic recipes
    / 2551
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
2005 Lippincott s nursing drug guide
   Karch,Amy M. / 2005
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
The 2013 quality of children s life : revive educational dreams for thai children
   Bank Ngarmarunchot / 2013
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LA1221 B218t 2013 
21 ข้อคิดเพื่อชีวิต Happy
   อานันท์ ชินบุตร / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
BF431 อ624ย 2552 
21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 = 21 lessons for the 21stcentury
   แฮรารี, ยูวัล โนอาห์ / 2562
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
CB428 ฮ865ย 2562 
21 วัน หุ่น เป๊ะ ได้ สไตล์สาวเกาหลี
   จุง, ดายึน / 2557
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QT255 จ611ย 2557 
21แผนภาพความคิดการปฏิบัติการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่ภาคตะวันออก ..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ = 25th anniversary action on Smoking and Health Foundation
    / 2555
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM290 ย318 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [1433]   [แสดง 20/28641 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM