ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ในม่านเมฆ
   ร่มแก้ว / 2554
   นวนิยาย/เรื่องสั้น/สาระบันเทิง ที่ ชั้นนวนิยาย/เรื่องสั้น/สาระบันเทิง(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น ร147น 2554 
ในหลวงกับพระป่ากรรมฐาน
    / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
BQ4570.K5 น967 2559 
ในหลวงของปวงไทย
   พิมพ์จันทร์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา / 2553
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
DS586 พ715น 2553 
ในหลวงในรอยธรรม
   ดนัย จันทร์เจ้าฉาย / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ในหลุมรัก
   วินทร์ เลียววาริณ / 2557
   นวนิยาย/เรื่องสั้น/สาระบันเทิง ที่ ชั้นนวนิยาย/เรื่องสั้น/สาระบันเทิง(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ส ว617น 2557 
ใบรับรองแพทย์
   พัฒนา กิจไกรลาศ / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ใบรับรองแพทย์
   พัฒนา กิจไกรลาศ, ผู้แต่ง / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ใบสั่งยา--อาจฆ่าคุณ = Death by prescription
   แสตรนด์, เรย์ ดี / 2550
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ใบสั่งยาและการคำนวณเภสัชกรรม
   พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV748 พ252บ 2554 
ใบไม้ในทุ่งหญ้า
   วันทนีย์ วิบูลกีรติ / 2004
   นวนิยาย/เรื่องสั้น/สาระบันเทิง ที่ ชั้นนวนิยาย/เรื่องสั้น/สาระบันเทิง(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ใยหินไครโซไทล์ กับสุขภาพ
   สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ / 2558
    เป็นบทความวารสาร
ใยไหม - -หนูน้อยฟันสวย
   จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 จ541ห 2554 
ใยไหมไขข้อสงสัยเรื่องฟัน
   จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 จ541ย 2554 
ใหลตาย
   จิราวรรณ / 2557
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W820 จ541ห 2557 
ให้พรหมวิหาร 4 รักษาใจ
   รสสุคนธ์ ธนะแก้ว / 2555
    เป็นบทความวารสาร
ไข 100 สมการอายุยืน = The Long life equation
   แมคแนร์, ทริสซา / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA100 ม861ข 2552 
ไขกระดูกฝ่อในระหว่างตั้งครรภ์: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
   สัญญา ปราบบริปูตลุง / 2557
    เป็นบทความวารสาร
ไขข้ออักเสบ
   รัจนา / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
ไขความลับการบำบัดแบบโฮมีโอพาธี
   มณฑกา ธีรชัยสกุล / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 24 ไอเทม)
ไขความลับมะเร็งปากมดลูก
   พันธิตร์ มะลิสุวรรณ / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WP480 พ565ข 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 [1433]   [แสดง 20/28641 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM