กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์/ซีดี-รอม (111)
เอกสาร/Document (1)
นวนิยาย/เรื่องสั้น/สาระบันเทิง (435)
วัสดุบันทึกเสียงเพลง ซีดี mp3:l::Music song MP3 (79)
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2,670)
หนังสือเก่า (1,643)
หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ (256)
หนังสืออ้างอิง (125)
งานวิจัย (777)
วิทยานิพนธ์ (79)
ตำราทางการพยาบาล (1,099)
วารสารเย็บเล่ม (70)
หนังสือทั่วไป (6,164)
วารสารฉบับปัจจุบัน (2)
หนังสือหมวดคอมพิวเตอร์ (65)
ภาพพลิก (23)
หนังสือสำรอง (3,077)
วารสาร (216)
งานวิจัยนศ. (64)
สื่อวีดิทัศน์/ดีวีดี (123)

สถานที่จัดเก็บ
(2)
   ()

ชั้นหนังสือหมวดคอมพิวเตอร์ (70)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

ชั้นอ้างอิง (118)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (791)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

หนังสือทั่วไป (7,116)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

ชั้นนวนิยาย/เรื่องสั้น/สาระบันเทิง (429)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

ห้องสื่อโสตทัศน์ (306)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ (790)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

ชั้นวารสาร (222)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี (4,479)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

ชั้นวางภาพพลิก (14)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

ห้องศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ (9)
   (ศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ)

ห้องซ่อม (2)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

ชั้นหนังสือ มสธ. (32)
   (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)


ภาษา
1. Thai (23,467)
2. Multiple Languages (1)
3. English (2,132)

ปี
1. 2828 (1)
2. 2577 (4)
3. 2564 (7)
4. 2563 (371)
5. 2562 (1,200)
มีอีก 108 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ