uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 67 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กรมสุขภาพจิต
ผลการค้นหา เลขเรียก
120 ปี สุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2432-2552
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM102
ส743 2552 
กายบริหารชี่กง
    / 2546
   สื่อวีดิทัศน์/ดีวีดี ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
VC
QT255 2546 
การปรึกษากับภูมิปัญญาชาวบ้าน
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การฝึกการผ่อนคลาย
    / 2546
   สื่อวีดิทัศน์/ดีวีดี ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
VC
ก169ฝ 2546 
การศึกษาปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2543
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การศึกษาสุขภาพจิตคนไทย ปี พ.ศ. 2550/กรมสุขภาพจิต
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2552
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว อ251ก 2552 
ความเครียดของคนไทย : การศึกษาระดับชาติ ปี2546
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ผู้แต่ง / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
คู่มือ ความฉลาดทางอารมณ์
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2546
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือกลุ่มจิตบำบัดสำหรับนักสุขภาพจิต
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ผู้แต่ง / 2539
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและป้องกันสารเสพติดในวัยรุ่นส..
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2546
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการช่วยเหลือผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2543
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการช่วยเหลือผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 12/67 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM