uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 35 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ผลการค้นหา เลขเรียก
การปรึกษากับภูมิปัญญาชาวบ้าน
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การศึกษาปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2543
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การศึกษาสุขภาพจิตคนไทย ปี พ.ศ. 2550/กรมสุขภาพจิต
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2552
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว อ251ก 2552 
ความเครียดของคนไทย : การศึกษาระดับชาติ ปี2546
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ผู้แต่ง / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
คู่มือ ความฉลาดทางอารมณ์
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2546
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือกลุ่มจิตบำบัดสำหรับนักสุขภาพจิต
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ผู้แต่ง / 2539
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและป้องกันสารเสพติดในวัยรุ่นส..
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2546
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการช่วยเหลือผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2543
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการช่วยเหลือผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติสำหรับแกนนำชุมชน..
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2549
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาล
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 22 ไอเทม)
 
คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเจ้าหน้าที่สา..
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 30 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/35 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM