uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 19 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดทางการพยาบาล
    / 2549
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY150
ค127ก 2549 
การบำบัดทางการพยาบาล
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2539
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
    / 2539
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2541
   หนังสือทั่วไป,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2541
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2541
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2549
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2004
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2541
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2541
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือหมวดคอมพิวเตอร์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    / 2550
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
WY152
ก492 2550 ล.3 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    / 2548
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/19 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM