uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง จินตวีร์พร แป้นแก้ว
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การสะท้อนคิด (Refle..
   สุพิมล ขอผล / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต..
   ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของการใช้สัญญาการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศ..
   จินตวีร์พร แป้นแก้ว / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของการใช้สัญญาการเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษ..
   จินตวีร์พร แป้นแก้ว / 2556
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

จ484ผ 2556 
ผลของตัวแบบต่อการลดความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อนการศึกษ..
   จินตวีร์พร แป้นแก้ว / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM