uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง จุฬาภรณ์ สมรูป
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล ฉบับปรับปรุงใหม่
   เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ / 2550
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
 
คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล ฉบับปรับปรุงใหม่
   เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ / 2553
   หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล ฉบับปรับปรุงใหม่ (800759).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
QV55
ฉ432ค 2553 
คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล เล่ม 1
   เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ / 2541
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
 
คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล เล่ม 1
   เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล เล่ม 1
   เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM