uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ณหทัย วงศ์ปการันย์, บรรณาธิการ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย = Mental stateexamination and interpretation / ณหทัย วงศ์ปการันย์, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Mental state examination and interpretation
 ISBN  978-974-67-2466-1
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : หน่วยจิตเวชผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
 เลขเรียก NLM  WM141 ก452 2552
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  xiii, 197 หน้า
 หมายเหตุ  Summary: หนังสือเล่มนี้เสนอเนื้อหาการตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยแยกโรคจากผลการตรวจสภาพจิต รวมทั้งกรณีศึกษาตัวอย่างผู้ป่วย
 หัวเรื่อง  การทดสอบทางจิตวิทยา
 หัวเรื่อง  จิตผิดปกติ--การวินิจฉัย
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์--การวินิจฉัยโรค
 ผู้แต่งร่วม  ณหทัย วงศ์ปการันย์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์. หน่วยจิตเวชผู้สูงอายุ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WM141 ก452 2552 ฉ.1 
  Barcode: B0028832
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.2 
  Barcode: B0028833
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.3 
  Barcode: B0028834
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.4 
  Barcode: B0028835
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 ตุลาคม 2563
  จอง
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.5 
  Barcode: B0028836
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 8 ธันวาคม 2563
  จอง
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.6 
  Barcode: B0028837
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.7 
  Barcode: B0028838
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.8 
  Barcode: B0028839
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.9 
  Barcode: B0028840
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 ตุลาคม 2563
  จอง
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.10 
  Barcode: B0028841
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.11 
  Barcode: B0030050
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.12 
  Barcode: B0030236
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 ตุลาคม 2563
  จอง
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.13 
  Barcode: B0030237
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.14 
  Barcode: B0030238
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.15 
  Barcode: B0030239
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.16 
  Barcode: B0030240
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
17. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.17 
  Barcode: B0030241
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
18. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.18 
  Barcode: B0030242
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
19. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.19 
  Barcode: B0030243
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
20. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.20 
  Barcode: B0030244
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
21. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WM141 ก452 2552 ฉ.21 
  Barcode: B0030245
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13399108376


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM