uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นพพร ตันติรังสี
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ
   พันธ์ุนภา กิตติรัตนไพบูลย์ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภ..
   พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ตัววัดทางระบาดวิทยาเพื่อคำนวณภาระโรควิตกกังวลและโรคเครียดหลั..
   นพพร ตันติรังสี / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ:..
   นพพร ตันติรังสี / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตที่มีต่อระดับพลังสุขภา..
   สยาภรณ์ เดชดี / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ระบาดวิทยาสุขภาพจิตคนไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ ปี พ.ศ. 2559
   ณัฐกร จำปาทอง / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการศึกษาเรื่องความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต : ก..
    / 2560
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ร451 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM