uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 34 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นันทพร แสนศิริพันธ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผดุงครรภ์
    / 2555
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผดุงครรภ์. เล่ม 3, สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน (10040594).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY157
ก492 2555 
การพยาบาลสตรีในระยะคลอด
   สุกัญญา ปริสัญญกุล / 2553
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 23 ไอเทม)
WY157
ส739ก 2553 
การพยาบาลสตรีในระยะคลอด
   สุกัญญา ปริสัญญกุล / 2550
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY157
ส739ก 2550 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
    / 2560
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลและการผดุงครรภ์. สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน (10046477).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 17 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY157
น419 2560 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
    / 2561
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลและการผดุงครรภ์. สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน (10048046).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY157
น419 2561 
การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ
   นันทพร แสนศิริพันธ์ / 2558
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลในระยะคลอด แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ (10044913).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 17 ไอเทม)
WY157
น419ก 2558 
การพัฒนากล่องจำลองการตรวจภายในเพื่อฝึกประเมินความก้าวหน้าของ..
   สุสัณหา ยิ้มแย้ม / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอาจารย์ คณะ..
   กรรณิการ์ กันธะรักษา / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาแบบวัดความกลัวการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดา
   นันทพร แสนศิริพันธ์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเข้าสู่การเป็นบิดาครั้งแรกขณะที่ภรรยามีภาวะเสี่ยงสูงขณะตั..
   รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความกลัวการคลอดบุตรของผู้ที่จะเป็นบิดาครั้งแรก และปัจจัยที่เ..
   พุทธชาด แก้วยา / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของบิดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมม..
   ณัฏฐ์นรี คำอุไร / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/34 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM