uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 75 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง การตรวจครรภ์
   กรรณิการ์ กันธะรักษา / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครร..
    / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (10044911).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY32.JT3
ก117 2556 
กลยุทธ์สู่การพัฒนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
   นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WX167
น146ก 2553 
กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ = Strategies an..
   เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล / 2562
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ (10048666).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA525
พ877ก 2562 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ :กฎหมายวิช..
   คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง / 2562
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล (1049302).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY32.1
ค255ก 2562 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อควบคุมการติดเชื้อ   มี review
   จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ / 2560
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อควบคุมการติดเชื้อ (10050062).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WX167
จ418ก 2560 
การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ = Care of patients with pressure..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY154.5
ก451 2553 
การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ = Care of patients withpressure ..
    / 2548
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY154.5
ว523ก 2548 
การดูแลสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล
   จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่มที่ 1   มี review
    / 2562
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่มที่ 1 (10049881).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY150
ศ481ก 2562 
การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม = Nursing practice insur..
    / 2554
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิคศัลยกรรม0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 18 ไอเทม)
WY161
ก469 2554 
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ (Ster..
   นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล / 2553
   สื่อวีดิทัศน์/ดีวีดี ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
VC
น146ป 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 12/75 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM