uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. โครงการตำรา
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลรักษามะเร็งระยะลุกลามมาที่กระดูก = Clinical approach ..
    / 2559
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การดูแลรักษามะเร็งระยะลุกลามมาที่กระดูก(10045024).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QZ202
ก451 2559 
การวินิจฉัยและการใช้ยาทางจิตเวช
   จำลอง ดิษยวณิช / 2531
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ความเครียด ความวิตกกังวล และสุขภาพ
   จำลอง ดิษยวณิช / 2545
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
จิตเวชศาสตร์
    / 2533
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ตำราจิตเวชศาสตร์ = Textbook of psychiatry
    / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
ตำราชีวเคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
    / 2558
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ตำราชีวเคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์. เล่ม 1(10045348).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QU4
ต367 2558 
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ : II. หนอนพยาธิ =Medicalparasitology :..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ปรสิตวิทยาทางการแพทย์...0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QX4
ป171 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM