uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มาโนช หล่อตระกูล, บรรณาธิการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก
    / 2560
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก (10047384).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
QV77.2
ก499 2560 
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช
    / 2559
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10046665).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WM141
ก452 2559 
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช
    / 2558
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10045034).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 6 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WM141
ก452 2558 
คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์ (ปรับปร..
    / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
 
จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี
    / 2550
   หนังสือทั่วไป,ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี
    / 2548
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
 
จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี
    / 2541
   หนังสือทั่วไป,หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
 
จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี
    / 2552
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
 
จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี
    / 2555
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
WM100
จ464 2555 
จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี
    / 2558
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี (10042930).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 14 พร้อมให้บริการ และ 6 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WM100
จ464 2558 
โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM207
ร924 2546 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM