uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วิจารณ์ พานิช
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
   วิจารณ์ พานิช / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (10049257).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB1027
ว519ก 2560 
การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร
   วิจารณ์ พานิช / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร (10045168).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB1051
ว519ก 2557 
สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21
   วิจารณ์ พานิช / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
LB1060
ว519ส 2556 
สอนเด็กให้เป็นคนดี
   วิจารณ์ พานิช / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext สอนเด็กให้เป็นคนดี (10043405).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HQ769
ว519ส 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM