uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา = Alcohol screening
   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย / 2553
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM274
ส687ก 2553 
การทบทวนองค์ความรู้เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก..
   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย / 2004
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ
   พันธ์ุนภา กิตติรัตนไพบูลย์ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ตัววัดทางระบาดวิทยาเพื่อคำนวณภาระโรคความผิดปกติของพฤติกรรมดื..
   อธิบ ดันอารีย์ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการศึกษาเรื่องความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต : ก..
    / 2560
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ร451 2560 
ลักษณะอาการและอาการแสดงของผู้ประกอบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ: ข้อ..
   อัญชุลี เตมียะประดิษฐ์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM