uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 20 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา ปริสัญญกุล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการศึกษาการพยาบาลผดุงครรภ์ในประเทศไทย
   สุกัญญา ปริสัญญกุล / 2544
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดทางสูติกรรม
   สุกัญญา ปริสัญญกุล / 2531
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพยาบาลพื้นฐานแนวคิดและการปฏิบัติ
   สุกัญญา ปริสัญญกุล, ผู้แต่ง / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพยาบาลสตรีในระยะคลอด
   สุกัญญา ปริสัญญกุล / 2553
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 23 ไอเทม)
WY157
ส739ก 2553 
การพยาบาลสตรีในระยะคลอด
   สุกัญญา ปริสัญญกุล / 2550
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY157
ส739ก 2550 
การพยาบาลในระยะคลอด
   สุกัญญา ปริสัญญกุล / 2530
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
 
การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ
   นันทพร แสนศิริพันธ์ / 2558
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลในระยะคลอด แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ (10044913).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 17 ไอเทม)
WY157
น419ก 2558 
การพัฒนารูปแบบการผดุงครรภ์สำหรับชุมชนชนบท
   อภิรยา พานทอง / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความต้องการการดูแลเชิงวัฒนธรรมสำหรับมารดามุสลิมในชุมชนนบทของ..
   มนัสวี อดุลย์รัตน์ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
บทบาทและพัฒนาการทางการผดุงครรภ์
   สุกัญญา ปริสัญญกุล / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในสตรีตั้งหลังคลอด
   พัชรเวทย์ เผยกลาง / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครร..
   วารีรัตน์ จิตติถาวร / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM