uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 34 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2543
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
การบำบัดครอบครัว: บทบาทของพยาบาลจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2549
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นวารสาร(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2545
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2554
   หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 270001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://lib.bcnsurin.ac.th/ULIB..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 28 ไอเทม)
WY160
อ332ก 2554 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 21 ไอเทม)
WY160
อ332ก 2556 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2543
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว..
   บุษยา ศรีวรรณ์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดการกับอาการหูแว่วต่อลักษณะและความ..
   ณิชกานต์ จินดาพล / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตของ..
   กาญจนา นันทไพบูลย์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาประสบการณ์ภาวะซึมเศร้าและความเศร้าโศกจาการสูญเสียของ..
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้สัมพันธ์ภาพบบำบัดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง = Us..
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/34 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM