uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพในแผนกผู้ป่วยนอก
 ชื่อวารสาร  พยาบาลสาร 37, 2 (ม.ค.-มิ.ย.53) 109-123
 พิมพ์ลักษณ์  2553
 ISSN  0125-5118
 หัวเรื่อง  บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  อรอนงค์ วิชัยคำ
 ผู้แต่งร่วม  เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ พยาบาลสาร = Nursing journal [SERIALS --]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 13399108703


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM