uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ
   ขวัญพนมพร ธรรมไทย / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวช สู่การปฏิบัติ เล่ม10001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    มี 6 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 8 ไอเทม)
WY160
ข269ก 2554 
ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย
   พัชรินทร์ นินทจันทร์ / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศไทย
   สุวิท อินทอง / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลเด็กบกพร่องทางสติ..
   วรรณนภา ด่านธนวานิช / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM