uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 31 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจ้ดการเรียนการสอนเชิงรุก : ประสบการณ์จากวิทยาลัยพยาบาล
    / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WY18
ค127ก 2553 
การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตป..
    / 2551
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY21.1
ก454 2551 
การบริหารการพยาบาล
   คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล / 2533
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
การพยาบาลจิตเวช
   คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล / 2525
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การพยาบาลสูติศาสตร์
   คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพยาบาลอนามัยชุมชน
   คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล / 2534
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
 
การพยาบาลอนามัยชุมชน
   คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล, ผู้แต่ง / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ เล่ม 3
   คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล / 2532
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์เล่ม 2
   คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เล่ม 3
    / 2527
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เล่ม 1
   คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล / 2527
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย Objective Structured Clin..
    / 2559
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย Objective Structured Clinical Examination (OSCE)(10044597).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WY18
ค695 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/31 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM