uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 17 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
กระบวนการสื่อสารของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
   จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, อานนท์ วิทยานนท์ / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการรับรู้รูปแบบการเลี้ยงดูในผู้ป่วยกลุ่มโรควิตกกังวล
   เอมอร จิระพันธุ์, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำร..
   ชนกานต์ ชัชวาลา / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และตัวตน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นป..
   จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและชุมชนของนักศึกษาแพทย์เพื่อสร้างเสริมความ..
   สงวนศรี แต่งบุญงาม / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความคิดยุติการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำรว..
   จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคเครียดทางจิตหลังประสบภัยระเ..
   ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและปัจจัยที่เกี่..
   จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
   ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตบำบัดแบบเรื่องเล่า การหาความหมาย และทางออกแบบสั้นในชีวันต..
   จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตเวช ม.อ.
   จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ / 2562
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WM100
จ336จ 2562 
จิตเวชศาสตร์กับการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ตัวตนแบบอ..
   จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/17 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM