uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชลพร กองคำ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาจิตสำนึกในการจัดการความเสี่ยงของพยาบาลจิตเวช ถาบันจิ..
   ชลพร กองคำ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาจิตสำนึกในการจัดการความเสี่ยงของพยาบาลจิตเวช สถาบันจ..
   ชลพร กองคำ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแ..
   ชลพร กองคำ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์..
   กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองคำ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชตามแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันและค..
   เตือนใจ ห่วงสายทอง / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลปฏิบัติการตามแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะดื..
   ดวงตา กุลรัตนญาณ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทในสังคมเมือง
   กาญจนา เหมาะรัต, กาญจนา สิทธิเนียม, ชลพร กองคำ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM