uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ทรงพร จันทรพัฒน์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์
   ทรงพร จันทรพัฒน์ / 2543
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการบำบัดตนเองด้วยเรกิต่อคว..
   รัตนาวดี แก้วเส้ง / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้วยโยคะต่อพฤติกรรมสุขภาพแล..
   ทรงพร จันทรพัฒน์ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM